Åldersblandad aktivitet

I arbetet med likabehandling hade vi vår andra storsamling i veckan. Första gången träffades vi för att gå igenom vad som kom upp under vårens kartläggningar och få syn på vilka förändringar som gjorts. Den här veckan träffades vi för att påbörja arbetet med diskrimineringsgrunderna. Vi började med ålder och pratade bl a om olika åldersregler som finns men också vad vi tillsammans kan göra oavsett ålder, tex hoppa hopprep.